X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

سیستم انتقال قدرت

هر خودرو با توجه به ساختار موتور بنزینی و یا دیزلی اش به سیستم انتقال قدرت جهت انتقال قدرت موتور به چرخهای متحرک اش نیاز دارد. با تعویض دنده شما می توانید در حالی که دور موتور پایین تر از خط قرمز است بهترین حالت ممکن راجهت ادامه حرکت و یا توقف کسب کنید.همانطور که در شکل هم می بینید این سیستم بوسیله کلاچ با موتور ارتباط داردودرواقع سرعت محور ورودی آن همان سرعت موتور است، محور خروجی آن هم به میل لنگ متصل است و که نهایتا" باعث انتقال قدرت موتور به چرخهای متحرک خودرو می شود.

 

دیاگرام زیر یک سیستم دو دنده ای را نشان می دهد.

 

 

همانطور که در شکل نیز مشخص است :

.) شافت سبز رنگ بوسیله کلاچ با موتور در ارتباط است .این شافت و چرخدنده سبزرنگ متصل به آن را به عنوان یک واحد در نظر می گیریم.

 

(کلاچ : همانطور که می دانیم کلاچ عضوی است که به شما امکان قطع و وصل ارتباط بین موتور وسیستم انتقال قدرت را می دهد.هنگامی که شما پدال کلاچ را می فشارید،ارتباط بین موتور و سیستم انتقال قطع می شود، با برداشتن پا از روی پدال ارتباط بین شفت ورودی سیستم و موتور مجددا" برقرار شده و شفت ورودی با سرعتی مشابه موتور به چرخش می پردازد.)

.) شافت قرمز و چرخدنده های متصل به آن (layshaft) به عنوان یک واحد تحت تاثیر شافت سبز بوده و همراه با آن خواهند چرخید.

.) شافت زرد به میل لنگ متصل بوده و به همین دلیل تحت تاثیرچرخش چرخها قرار دارد.

.) چرخدنده های آبی روی یاتاقانهایی نصب شده اند و بر روی شافت زرد می چرخند.می دانیم که در صورت حرکت در سراشیبی با وجود خاموش بودن موتور شافت زرد همراه با چرخ های خودرو می چرخد در حالیکه چرخدنده های آبی بی حرکت هستند.

.) کاربرد collar نیز جهت ایجاد اتصال بین شافت زرد و یکی از دو چرخدنده آبی است . با لغزش به راست و یا چپ دندانه های آن(dog teeth) می توانند با دندانه های یکی از دو شافت آبی در گیر شوند.برای مثال در تصویر زیر که مربوط به انتخاب دنده 1 است collar به چرخدنده سمت راستی متصل شده است.